Πλαίσιο Ενοποιημένων Τεχνολογιών
για Χρηστοκεντρικά Προϊόντα

CEE Project N. 229336 – D.G. Στόχοι

της έρευνας: Ενοποιημένο σύστημα μεταξύ σημείου πώλησης και διαδικασίας παραγωγής για τη δημιουργία προσαρμοσμένων προϊόντων.

Ρόλος: Συνεργάτης

ΓΙΑ ΕΝΑ ΥΠΟΔΗΜΑ ΠΟΥ ΤΑΙΡΙΑΖΕΙ ΣΤΟ ΠΟΔΙ ΣΑΣ

ο FIT4U είναι ένα ευρωπαϊκό έργο στο οποίο συμμετείχε η Ιταλία, η Γαλλία, η Ισπανία, η Πορτογαλία, η Ελβετία και το Βέλγιο και στο οποίο συμμετείχε η Base Protection ως συνεργάτης.

Το έργο διάρκειας 36 μηνών άρχισε τον Ιούλιο του 2009.

Ένας προϋπολογισμός 5.709.500,00 ευρώ καθίσταται διαθέσιμος για τη δημιουργία ενός ενοποιημένου συστήματος τεχνολογιών με σκοπό την παραγωγή προσαρμοσμένων προϊόντων στο πλαίσιο συντονισμού του Ινστιτούτου Βιομηχανικών Τεχνολογιών και Αυτοματισμού του Μιλάνου.

Το FIT4U το έχει καταστήσει δυνατή τη δημιουργία προσαρμοσμένων υποδημάτων χάρη στον συνδυασμό της μορφολογίας του ποδιού με τις συγκεκριμένες ανάγκες ασφαλείας σε σχέση με τη λειτουργία χρήσης.

Στο πλαίσιο του έργου, μια βάση δεδομένων μερών υποδημάτων και λειτουργικών απαιτήσεων και απαιτήσεων ασφαλείας δημιουργήθηκε, εντοπίζοντας τα ύψιστα πρότυπα τεχνικής απόδοσης.

Sei un lavoratore?

Είστε εργαζόμενος(-η);

Δοκιμάστε την άνεση των υποδημάτων της Base Protection.
Βρείτε τον πλησιέστερο σε εσάς αντιπρόσωπο!

Μεταβείτε στον εντοπιστή καταστήματος
Sei un'azienda?

Είστε εταιρεία;

Βρείτε τον εξιδικευμένο συνεργάτη μας
κοντά σας!

Μεταβείτε στον εντοπιστή καταστήματος
Scroll to Top