Ανάπτυξη ενός εργαλείου σχεδίασης υψηλής πρόσφυσης

CEE Project N. 262413 – D.G. Στόχοι

της έρευνας: Λογισμικό για την υποστήριξη της σχεδίασης σόλας με υψηλή αντιολισθητική προστασία.

Ρόλος: Συνεργάτης

ΜΕΓΙΣΤΗ ΑΝΤΙΟΛΙΣΘΗΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

Το Ultragrip είναι ένα ευρωπαϊκό έργο στο οποίο η Base Protection συμμετείχε ως συνεργάτης σε μια ομάδα εργασίας στην οποία έλαβαν μέρος η Ιταλία, η Ισπανία και η Σλοβενία, με τον συντονισμό του Τεχνολογικού Ινστιτούτου του Calzado y Conexas of Alicante στην Ισπανία.

Το Ultragrip που ξεκίνησε το 2010, με προϋπολογισμό 1.672.408,00 ευρώ, τελείωσε μετά από 24 μήνες.

Το έργο Ultragrip κατέστησε δυνατή την ανάπτυξη λογισμικού για την υποστήριξη της σχεδίασης σόλας με υψηλή αντιολισθητική προστασία. Το έργο περιλάμβανε μια φάση μελέτης για τον εντοπισμό των παραγόντων που ενδέχεται να προκαλούν την ολίσθηση και που ενδέχεται να εξαρτώνται από τις συνθήκες του δαπέδου και τις σόλες ή την παρουσία χημικών-φυσικών παραγόντων. Αφού εντοπίσαμε τις κύριες αιτίες της ολίσθησης, προχωρήσαμε με τη δημιουργία ενός διαδραστικού λογισμικού για τον προσδιορισμό, κατά τη φάση της σχεδίασης, των χαρακτηριστικών που πρέπει να έχουν οι σόλες γι την ακύρωση ή τη μείωση της ολίσθησης.

Sei un lavoratore?

Είστε εργαζόμενος(-η);

Δοκιμάστε την άνεση των υποδημάτων της Base Protection.
Βρείτε τον πλησιέστερο σε εσάς αντιπρόσωπο!

Μεταβείτε στον εντοπιστή καταστήματος
Sei un'azienda?

Είστε εταιρεία;

Βρείτε τον εξιδικευμένο συνεργάτη μας
κοντά σας!

Μεταβείτε στον εντοπιστή καταστήματος
Scroll to Top