Πολιτική Cookie

Πώς χρησιμοποιούμε τα cookies

Ένα cookie είναι ένα μικρό αρχείο που απαιτεί έγκριση για να προστεθεί στον σκληρό δίσκο ενός υπολογιστή. Το αρχείο δημιουργείται αυτόματα (εκτός και αν μπλοκαριστεί από εσάς ή το πρόγραμμα περιήγησης) και βοηθάει στην ανάλυση της κίνησης στον ιστό. Η διαδικτυακή εφαρμογή μπορεί να προσαρμοστεί σύμφωνα με τις απαιτήσεις σας, ε τη συλλογή και την απομνημόνευση πληροφοριών σύμφωνα με τις απαιτήσεις σας. Χρησιμοποιούμε cookies κίνησης για τον εντοπισμό των σελίδων που χρησιμοποιούνται. Αυτό δίνει τη δυνατότητα για ανάλυση δεδομένων γύρω από την κίνηση μιας διαδικτυακής σελίδας και τη βελτίωση του δικτυακού τόπου μας ώστε να μπορεί να προσαρμοστεί στις απαιτήσεις των πελατών μας. Χρησιμοποιούμε αυτές τις πληροφορίες αποκλειστικά για σκοπούς στατιστικής ανάλυσης, επίσης χάρη σε cookies τρίτων μερών. Κατά κανόνα, τα cookies μάς βοηθούν να σας παρέχουμε έναν καλύτερο δικτυακό τόπο, που μας δίνει τη δυνατότητα να παρακολουθήσουμε τις σελίδες που θεωρείτε χρήσιμες ή άλλως. Ένα cookie δεν ενεργοποιεί την πρόσβαση στον υπολογιστή σας ή οποιεσδήποτε άλλες πληροφορίες για εσάς, εκτός από τα δεδομένα που έχετε επιλέξει να μας κοινοποιήσετε. Μπορείτε να επιλέξετε να δεχτείτε ή να αρνηθείτε cookies. Τα περισσότερα προγράμματα περιήγησης δέχονται αυτόματα cookies, αλλά συνήθως μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησής σας αν προτιμάτε να μη δέχεστε cookies. Αυτό μπορεί να μη σας επιτρέψει να κάνετε πλήρη χρήση του δικτυακού τόπου.

Χρήση cookies

Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που μεταβιβάζονται από χρήστες του εταιρικού δικτυακού τόπου www.baseprotection.com και του δικτυακού τόπου ηλεκτρονικού εμπορίου shop.baseprotection.com (εφεξής από κοινού καλούμενοι ως ο «Δικτυακός Τόπος») κατά τη συμπλήρωση φορμών, παραγγελιών, ερωτηματολογίων ή κατά την αποστολή οποιωνδήποτε αιτημάτων ή μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (εφεξής «Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα») θα αποκτώνται και τελούν υπό εξεργασία από: Base Protection s.r.l. – μονοπρόσωπη εταιρεία (εφεξής και «Base Protection», υπό την ιδιότητά της ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

Σύμφωνα με τη δέσμευση και την ειδίκευσή της στην προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, η Base Protection δια του παρόντος σας ενημερώνει για τις μεθόδους, τους σκοπούς και το πλαίσιο κοινοποίησης και διανομής των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σας και για τα δικαιώματά σας, σύμφωνα με το άρθρο 13 του ΓΚΠΔ 196/2016.

Κατάλογος cookies που χρησιμοποιεί το σύστημα

ΕΤΑΙΡΙΚΟΣ ΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ > www.baseprotection.gr

COOKIE

Όνομα Λειτουργικότητα Διάρκεια
Τεχνικά cookies απαραίτητα για τη λειτουργικότητα του δικτυακού τόπου 10 hours
YouTube widget video youtube 10 hours
Facebook pixel Facebook 10 hours
DoubleClick Google advertisements 10 hours
Freegeoip localises the user 10 hours
Google Analytics traffic analysis 10 hours
Lumio Analytics traffic analysis 10 hours
Yumpu online catalogue creation service 10 hours
Openstreetmap map 10 hours
Yumpu online catalogue creation service 10 hours
Openstreetmap map 10 hours

Πλήρης δήλωση πληροφοριών cookies

 

Χρήση cookies

Ο «Δικτυακός Τόπος» χρησιμοποιεί cookies για την παροχή αποτελεσματικών υπηρεσιών για χρήστες που πραγματοποιούν περιήγηση σε σελίδες Δικτυακών Τόπων.

Οι χρήστες που προβάλλουν τον δικτυακό τόπο θα βλέπουν ελάχιστες ποσότητες πληροφοριών να εισάγονται σε συσκευές που είναι σε χρήση, οι οποίες μπορεί να είναι υπολογιστές και φορητές συσκευές, σε μικρά αρχεία κειμένου που ονομάζονται «cookies», τα οποία αποθηκεύονται σε καταλόγους που χρησιμοποιεί το διαδικτυακό πρόγραμμα περιήγησης του Χρήστη.

Αν απενεργοποιήσετε τα cookies, μερικές από τις υπηρεσίες ενδέχεται να μη λειτουργούν σωστά και ενδέχεται να μην είστε σε θέση να δείτε μερικές από τις σελίδες μας σωστά.

Υπάρχουν διάφοροι τύποι cookies, μερικοί ενεργοποιούν πιο αποτελεσματική χρήση των δικτυακών τόπων και άλλοι ενεργοποιούν ορισμένες λειτουργικότητες.

Τα cookies μας αναλύουν τα προαναφερθέντα αναλυτικά και ενεργοποιούν:

 • την απομνημόνευση εισηγμένων προτιμήσεων.
 • την αποφυγή της ανάγκης εκ νέου καταχώρισης των ίδιων πληροφοριών περισσότερες από μία φορές κατά την επίσκεψή σας, όπως για παράδειγμα το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης.
 • την ανάλυση της χρήσης των υπηρεσιών και των περιεχομένων που παρέχει η Base Protection για τη βελτιστοποίηση της εμπειρίας περιήγησης και των υπηρεσιών που παρέχονται.

Τύποι Cookies που χρησιμοποιούνται

Εδώ ακολουθούν στοιχεία σχετικά με τους διάφορους τύπους cookies που χρησιμοποιούνται, παραγγέλνονται ανάλογα με τον σκοπό τους

Τεχνικά cookies

Αυτός ο τύπος cookie είναι αυστηρά απαραίτητος για τη σωστή λειτουργία μερικών συνεδριών Δικτυακών Τόπων. Υπάρχουν δύο είδη: διαρκή και συνεδρίας:

 • διαρκή: μόλις το πρόγραμμα περιήγησης έχει κλείσει δεν διαγράφονται και παραμένουν ανέπαφα μέχρι μια προκαθορισμένη ημερομηνία λήξης.
 • συνεδρίας: διαγράφονται κάθε φορά που το πρόγραμμα περιήγησης είναι κλειστό.

Αυτά τα cookies, τα οποία αποστέλλονται πάντα από τον τομέα μας, είναι απαραίτητα για τη σωστή οπτικοποίηση του Δικτυακού Τόπου και συνδέονται με παρεχόμενες τεχνικές υπηρεσίες. Γι’ αυτό θα χρησιμοποιούνται και θα αποστέλλονται πάντα, εκτός και αν ο χρήστης αλλάξει τις ρυθμίσεις στο δικό μας πρόγραμμα περιήγησης (με αποτέλεσμα να διακυβεύεται η σωστή προβολής της διαδικτυακής σελίδας στο δικό του πρόγραμμα περιήγησης).

Αναλυτικά cookies

Αυτά τα cookies χρησιμοποιούνται για τη συλλογή πληροφοριών σχετικά με τη χρήση του δικτυακού τόπου. Αυτές οι πληροφορίες χρησιμοποιούνται για ανώνυμους στατιστικούς σκοπούς ανάλυσης με σκοπό τη βελτίωση της χρήσης του Δικτυακού Τόπου και τη βελτίωση των περιεχομένων ώστε να είναι πιο ενδιαφέροντα για τους χρήστες. Αυτός ο τύπος cookie συλλέγει δεδομένα σε ανώνυμη μορφή σχετικά με τη δραστηριότητα των χρηστών και τον τρόπο με τον οποίο ήρθαν στον Δικτυακό Τόπο. Τα αναλυτικά cookies ενδέχεται να αποστέλλονται από τον Δικτυακό Τόπο ή από τομείς τρίτων μερών.

Cookies για την ανάλυση τρίτων μερών

Αυτά τα cookies χρησιμοποιούνται για την ανώνυμη συλλογή πληροφοριών σχετικά με τη χρήση του δικτυακού τόπου από χρήστες, όπως: σελίδες επίσκεψης, χρόνος περιήγησης, προέλευση εισερχόμενης κίνησης, γεωγραφική τοποθεσία, ηλικία, φύλο και ενδιαφέροντα ή για σκοπούς εκστρατείας μάρκετινγκ. Αυτά τα cookies αποστέλλονται από τομείς τρίτων μερών, έξω από τον δικτυακό τόπο, όπως Google Analytics.

Τα Cookies για την ενσωμάτωση προϊόντων και λειτουργιών λογισμικού τρίτου μέρους

Αυτός ο τύπος cookie ενσωματώνει λειτουργικότητες που έχουν αναπτυχθεί από τρίτα μέρη, εντός των σελίδων του δικτυακού τόπου, όπως εικονίδια και προτιμήσεις που εκφράζονται σε κοινωνικά δίκτυα για να καταστήσει δυνατή την κοινή χρήση των περιεχομένων του δικτυακού τόπου ή για τη χρήση υπηρεσιών λογισμικού τρίτου μέρους (όπως λογισμικό δημιουργίας χαρτών και άλλο λογισμικό που παρέχει πρόσθετες υπηρεσίες). Αυτά τα cookies αποστέλλονται από τομείς τρίτων μερών και δικτυακούς τόπους συνεργατών που προσφέρουν τις λειτουργικότητές τους στις σελίδες του δικτυακού τόπου.

Cookies κατάρτισης προφίλ

Αυτά τα cookies είναι απαραίτητα για τη δημιουργία των προφίλ των χρηστών, για την ενεργοποίηση της αποστολής διαφημιστικών μηνυμάτων σύμφωνα με προτιμήσεις που εκδηλώνονται από χρήστες σε σελίδες δικτυακών τόπων.
Σύμφωνα με τους εφαρμοστέους σχετικούς νόμους και κανονισμούς, η Base Protection δεν απαιτείται να ζητήσει συγκατάθεση για τεχνικά cookies, εφόσον αυτά είναι απαραίτητα για την παροχή των αιτούμενων υπηρεσιών ή για ανώνυμα αναλυτικά cookies.
Για όλους τους τύπους cookies, οι Χρήστες μπορούν να εκφράσουν τη συγκατάθεσή τους με έναν από τους εξής τρόπους:

 • Μέσω ειδικών ρυθμίσεων παραμέτρων του προγράμματος περιήγησης που χρησιμοποιείται ή σχετικών προγραμμάτων ΤΠ που χρησιμοποιούνται για την περιήγηση σε σελίδες Δικτυακών Τόπων.
  Με την αλλαγή των ρυθμίσεων για χρήση των υπηρεσιών από τρίτο μέρος

Αμφότερες αυτές οι λύσεις δύναται να προλαμβάνουν τον χρήστη από τη χρήση ή την προβολή τμημάτων του Δικτυακού Τόπου.

Δικτυακοί τόποι και υπηρεσίες τρίτων μερών

Ο Δικτυακός Τόπος ενδέχεται να περιέχει συνδέσμους προς άλλους δικτυακούς τόπους οι οποίοι έχουν τη δική του πολιτική ιδιωτικού απορρήτου και η οποία ενδέχεται να διαφέρει από αυτή που εφαρμόζει η Base Protection και ως εκ τούτου, η τελευταία δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη.

Τρόπος απενεργοποίησης cookies με ρύθμιση παραμέτρων προγράμματος περιήγησης:

Chrome

 1. Άνοιγμα του Προγράμματος Περιήγησης Chrome
 2. Κάντε κλικ στο μενού της γραμμής εργαλείων του προγράμματος περιήγησης δίπλα από το πλαίσιο εισαγωγής url για περιήγηση
 3. Επιλέξτε ρυθμίσεις
 4. Κάντε κλικ στο Προβολή Ρυθμίσεων για Προχωρημένους
 5. Στην ενότητα «Απόρρητο» κάντε κλικ στο κουμπί «Ρυθμίσεις Περιεχομένων»
 6. Στην ενότητα «Cookies» μπορείτε να αλλάξετε τις παρακάτω ρυθμίσεις cookie:
  • Ενεργοποιήστε την αποθήκευση τοπικών δεδομένων
  • Αλλάξτε τα τοπικά δεδομένα μόνο μέχρι να κλείσει το πρόγραμμα περιήγησης
  • Προλάβετε τον δικτυακό τόπο από τη ρύθμιση cookies
  • Μπλοκάρετε τα cookies τρίτων μερών και τα δεδομένα του δικτυακού τόπου
  • Διαχειριστείτε τις εξαιρέσεις για ορισμένους δικτυακούς τόπους
  • Διαγράψτε ένα ή όλα τα cookies

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε την ειδική σελίδα.

Mozilla Firefox

 1. Ανοίξτε το Πρόγραμμα Περιήγησης Mozilla Firefox
 2. Κάντε κλικ στο μενού της γραμμής εργαλείων του προγράμματος περιήγησης δίπλα από το πλαίσιο εισαγωγής url για περιήγηση
 3. Επιλέξτε Επιλογές
 4. Επιλέξτε το πλαίσιο Απόρρητο
 5. Κάντε κλικ στο Προβολή Ρυθμίσεων για Προχωρημένους
 6. Στην ενότητα «Απόρρητο» κάντε κλικ στο κουμπί «Ρυθμίσεις Περιεχομένων»
 7. Στην ενότητα «Παρακολούθηση» μπορείτε να αλλάξετε τις παρακάτω ρυθμίσεις cookie:
  • Ζητήστε από τους δικτυακούς τόπους να μη διεξάγουν καμία παρακολούθηση
  • Ειδοποιήστε τους δικτυακούς τόπους για την επιθυμία σας να έχετε παρακολούθηση
  • Μην κοινοποιείτε ποτέ οποιεσδήποτε προτιμήσεις παρακολούθησης δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα
  • Από την ενότητα «χρονολογία»:
  • Με το «Χρήση εξατομικευμένων ρυθμίσεων», μπορείτε να επιλέξετε αν δέχεστε ή όχι cookies τρίτων μερών (πάντα, από τις σελίδες με την πιο συχνή επίσκεψη, ή ποτέ) και να τα διατηρήσετε για ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα (έως τη λήξη, κλείσιμο Firefox ή να γίνεται ερώτηση κάθε φορά)
  • Αφαιρέστε τα cookies μονής αποθήκευσης

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε την ειδική σελίδα.

Internet Explorer

 1. Ανοίξτε το Πρόγραμμα Περιήγησης Internet Explorer
 2. Κάντε κλικ στο πλαίσιο Εργαλεία και επιλέξτε Επιλογές Διαδικτύου
 3. Κάντε κλικ στην καρτέλα Απόρρητο και στην ενότητα Ρυθμίσεις, μετακινήστε το slider βάσει της επιθυμητής δράσης cookie:
  • Αποκλεισμός όλων των cookies
  • Ενεργοποίηση όλων των cookies
  • Επιλογή δικτυακών τόπων από τους οποίους τα cookies μπορούν να ληφθούν: μετακινήστε το slider στη μέση έτσι ώστε να μην αποκλειστούν ή ενεργοποιηθούν όλα τα cookies, στη συνέχεια πατήστε στο Δικτυακοί Τόποι. Στο πλαίσιο Διεύθυνση Δικτυακού Τόπου προσθέστε έναν δικτυακό τόπο και στη συνέχεια κάντε κλικ στο Αποκλεισμός ή Ενεργοποίηση

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε την ειδική σελίδα.

Safari

 1. Ανοίξτε το Πρόγραμμα Περιήγησης Chrome
 2. Κάντε κλικ στο Safari, επιλέξτε Προτιμήσεις και κάντε κλικ στο Απόρρητο
 3. Στην ενότητα «Αποκλεισμός Cookies» μπορείτε να προσδιορίσετε πώς πρέπει το Safari να δέχεται cookies από τον δικτυακό τόπο.
 4. Για προβολή των δικτυακών τόπων που έχουν αποθηκεύσει cookies, κάντε κλικ στο Αναλυτικά Στοιχεία

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε την ειδική σελίδα.

Safari iOS (mobile devices)

 1. Ανοίξτε το Πρόγραμμα Περιήγησης Chrome Safari Ios
 2. Αγγίξτε Ρυθμίσεις και στη συνέχεια Safari
 3. Αγγίξτε Αποκλεισμός Cookies και επιλέξτε από διάφορες επιλογές: «Ποτέ», «Τρίτα μέρη και διαφημιστές» ή «Πάντα»
 4. Για να διαγράψετε όλα τα cookies που είναι αποθηκευμένα από τοα Safari, αγγίξτε Ρυθμίσεις, Safari και στη συνέχεια Διαγραφή Cookies και δεδομένα

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε την ειδική σελίδα.

Opera

  1. Ανοίξτε το πρόγραμμα περιήγησης Opera
  2. Κάντε κλικ στο Προτιμήσεις, στη συνέχεια το Για Προχωρημένους και τέλος Cookies
  3. Επιλέξτε μία από τις παρακάτω επιλογές:
   • Αποδεχτείτε όλα τα cookies
   • Αποδοχή cookies μόνο από δικτυακούς τόπους που έχετε επισκεφθεί: cookies τρίτων μερών και αυτά που αποστέλλονται από τομέα άλλων εκτός αυτών που έχετε επισκεφθεί θα απορρίπτονται
   • Να μη γίνεται ποτέ αποδοχή cookies: κανένα cookie δεν θα αποθηκεύεται ποτέ

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε την ειδική σελίδα.

Οι χρήστες είναι επίσης ενημερωμένοι ότι είναι ελεύθεροι να ρυθμίσουν τις ρυθμίσεις απορρήτου οποιαδήποτε στιγμή, για την εγκατάσταση και χρήση των cookies, άμεσα μέσω του δικού τους προγράμματος περιήγησης, ακολουθώντας τις οδηγίες που παρέχονται παρακάτω.

Συγκεκριμένα, οι χρήστες μπορούν να ορίσουν την αποκαλούμενη «ιδιωτική περιήγηση» χάρη στην οποία το πρόγραμμα περιήγησής τους θα σταματήσει να αποθηκεύει το ιστορικό των δικτυακών τόπων που έχουν επισκεφθεί, τυχόν κωδικούς πρόσβασης που έχουν εισαγάγει, cookies και άλλες πληροφορίες σε σελίδες που έχουν επισκεφθεί.

Να θυμάστε ότι αν ο χρήστης αποφασίσει να απενεργοποιήσει όλα τα cookies (και τα τεχνικά), η ποιότητα και η ταχύτητα των παρεχόμενων υπηρεσιών από αυτόν τον δικτυακό τόπο ενδέχεται να επιδεινωθεί σημαντικά και ενδέχεται να χάσετε την πρόσβαση σε μερικές ενότητες του δικτυακού τόπου.

Δεδομένου ότι κάθε πρόγραμμα περιήγησης και συχνά ακόμη και διαφορετικές εκδόσεις του ίδιου προγράμματος περιήγησης διαφέρουν σημαντικά, αν θέλετε να δράσετε αυτόνομα, μπορείτε να βρείτε αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με απαραίτητες διαδικασίες στον οδηγό προτιμήσεων του προγράμματος περιήγησής σας.

Αποδοχή και άρνηση cookies

Συνεχίζοντας την περιήγηση σε αυτόν τον δικτυακό τόπο, κλείνοντας τις καρτέλες πληροφοριών ή κάνοντας κλικ σε οποιοδήποτε μέρος της σελίδας ή κάνοντας κύλιση προς τα κάτω για να προβάλετε περαιτέρω περιεχόμενα, δέχεστε την Πολιτική Cookie της Base Protection και τα cookies θα είναι ενεργοποιημένα και θα συλλέγονται. Αν επιλέξετε να μη δέχεστε cookies, αποχωρώντας από τον δικτυακό τόπο, οποιαδήποτε cookes που έχουν ήδη εγγραφεί τοπικά στο πρόγραμμα περιήγησής σας θα παραμένουν εγγεγραμμένα. Ωστόσο, δεν θα διαβάζονται πλέον ή χρησιμοποιούνται από τη Base Protection μέχρι οποιαδήποτε μελλοντική αποδοχή της Πολιτικής. Μπορείτε πάντα να καταργήσετε αυτά τα cookies ανά πάσα στιγμή ακολουθώντας τις προαναφερθείσες διαδικασίες.

Κάθε γραμμή αποθήκευσης δεδομένων περιλαμβάνει πληροφορίες όπως: Δικτυακός τόπος αναφοράς, πρόγραμμα περιήγησης, τεχνικά και λειτουργικά χαρακτηριστικά και λειτουργικό σύστημα που χρησιμοποιείται.

Sei un lavoratore?

Είστε εργαζόμενος(-η);

Δοκιμάστε την άνεση των υποδημάτων της Base Protection.
Βρείτε τον πλησιέστερο σε εσάς αντιπρόσωπο!

Μεταβείτε στον εντοπιστή καταστήματος
Sei un'azienda?

Είστε εταιρεία;

Βρείτε τον εξιδικευμένο συνεργάτη μας
κοντά σας!

Μεταβείτε στον εντοπιστή καταστήματος
Scroll to Top