Πίνακας μετατροπής μεγέθους

Choose the size that fits you better

To know the right size for your feet is important to choose a pair of shoe. Even more when the choice has to do with safety shoes because you will wear them while working, under effort or moving on uneven grounds.
It is proved that wearing the shoes that fit your exigencies improve your performances, making you more efficient with less fatigue. To know your correct foot size you only need a few moments and some easy tools, that everybody has at home: a ruler, a sheet of paper and a pencil.
  1. Put your foot on the paper and make it adhere as much as possible.
  2. Draw a sign corresponding to the big toe tip and another corresponding to the heel.
  3. Measure the distance between big toe and heel.
Do it for both feet, since they often are not the same. If you find that the result are too different remember that it is always better to consider the bigger size, you risk, otherwise, that the shoes will be too tight for one of the two feet. The following table will help you to convert your foot length into the right shoe size.
 
mm 220 225 231 237,5 244 250,5 257 263,5 270 276,5 283 289,5 296 302,5 309 315 321
Eu 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
UK 2 3 4 4,5 5 6 6,5 7 8 9 10 11 11,5 12 13 13,5 14
US 3 4 5 5,5 6 7 7,5 8 9 10 11 12 12,5 13 14 14,5 15
US W 4 5 6 6,5 7 8 8,5 9 10 11
Sei un lavoratore?

Είστε εργαζόμενος(-η);

Δοκιμάστε την άνεση των υποδημάτων της Base Protection.
Βρείτε τον πλησιέστερο σε εσάς αντιπρόσωπο!

Μεταβείτε στον εντοπιστή καταστήματος
Sei un'azienda?

Είστε εταιρεία;

Βρείτε τον εξιδικευμένο συνεργάτη μας
κοντά σας!

Μεταβείτε στον εντοπιστή καταστήματος
Scroll to Top